Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

ДОГОВОРНО-ПРАВНА ОСНОВА

Между България и Казахстан са подписани следните по-важни документи:
• Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за икономическо сътрудничество, подписано на 3 октомври 2011г. в Астана, в сила от 13 септември 2012 г.;
• Договор между правителствата на Р България и Р Казахстан за сътрудничество в областта на туризма, подписан на 15.09.1999 г. в София; в сила от 23.07. 2000 г.
• Договор между правителствата на Р България и Р Казахстан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 15.09.1999 г. в София. На 24 юли 2006 г. в София бе подписан Протокол за изменение и допълнение, в сила oт 21.05.2007 г.
• Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 13.11.1997 г., в сила от 24.07.1998 г.;
• Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 13.11.1997 г., в сила от 19.08.1999 г.;
• Протокол между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Комитета по енергетика на Р България и Министерството на енергетиката, индустрията и търговията и Агенцията за стратегическо планиране и реформа на Р Казахстан за намерения за сътрудничество в областта на нефта и природния газ, подписан на 13.03.1998 г. в София;
• Меморандум между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Р България и Министерство на енергетиката, индустрията и търговията на Р Казахстан за сътрудничество в областта на строителството, подписана на 13.03.1998 г. в София;
• Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 15.09.1999 г. в София;
• Спогодба между Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на Р България и Министерството на селското стопанство на Р Казахстан за сътрудничество в областта на селското стопанство, подписана на 15.09.1999 г. в София;
• Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за безвизови пътувания на граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти, подписана в гр.София на 4 декември 2009 г.