Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

“Българо-Казахстанска Търговска Камара“ и Парламентарната група за приятелство с Казахстан обсъдиха нови проекти свързани с развитието на българския бизнес в Републиката.

Беше отбелязано, че България става все по-популярна дестинация за почивка за казахстанските туристи. Госпожа Петкова Председател на БКТК съобщи, че БКТК  ще работи активно за едно благотворно развитие на българския бизнес в Р Казахстан, като дестинация която има нужда именно от европейски специалисти в момента. Парламентарната група напълно подкрепи всички идеи и планове на БКТК за развитието на едно по-добро бъдеще за българските компании.

Срещата се проведе в Народното събрание на Република България.