Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

В БТПП се проведе среща между Андрияна Петкова, председател на Българо-казахстанска търговска камара (БКТК), и председателят на БТПП Цветан Симеонов. В срещата участваха Иван Дудин, представител в Алмати, и проф. Георги Димитров – членове на УС на БКТК.
Организацията е създадена в началото на тази година и има за цел да оказва всестранно съдействие за утвърждаване и разширяване на търговско-икономическото и научно-техническо сътрудничество между стопанските организации на България и Казахстан.
На срещата бяха обсъдени идеи за обединяване на усилията на двете организации за стимулиране представянето на повече български фирми на казахстанския пазар, както и институции с интереси към съвместно сътрудничество в различни сфери. Дискутирана бе важността на енергийния сектор за нашата страна, както и сътрудничество с фирми от Казахстан в тази и други икономически области.
Андрияна Петкова информира за предстоящ енергиен форум, който ще се проведе през есента на 2015 г. в Астана. Очаква се и участието на български компании.
Коментирана бе програма за бизнес събития за 2016 г., чиято цел е насърчаване на двустранните бизнес контакти. БТПП ще информира подробно за конкретните мероприятия.