Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Българската търговско-промишлена палата, Посолството на Казахстан и “Българо-Казахстанска Търговска Камара“  проведоха презентация на тема „Инвестиционния климат в Казахстан”. Събитието се проведе на 25 ноември 2015 г. в сградата на БТПП.

Беше представена актуална информация относно инвестиционния и бизнес климат в Казахстан, свободните икономически зони, възможностите за правене на бизнес в азиатската страна, както и полезни данни за икономическото сътрудничество между Казахстан и България.

Казахстан е една от водещите икономики в Централна Азия. В рейтинга „Doing Business” на Световната банка към юни 2015 г., Казахстан заема 41-во място (от общо 189 страни), изпреварвайки икономики като Русия (51) и Китай (84). Стратегическото разположение между Азия и Европа, разнообразието от минерални ресурси и сравнително устойчивата икономика правят страната предпочитано място за чуждестранни инвестиции.

В двустранните търговско-икономически отношения с България за 2014г.се забелязва нарастване на износа с 2,6% спрямо 2013 г., като водещи стоки в износа на България са: медикаменти, миялни машини, меса, индустриални машини и козметични продукти. Вносът ни от Казахстан се характеризира с нефтен газ и рафинирана мед.

12285867_10205535243085734_26167978_n

12308867_10205535242965731_1198786055_n

12309462_10205532743223239_708857277_n12309398_10205535243205737_1193360532_n