Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Българо-Казахстанска Търговска Камара и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)  подписаха меморандум за насърчаване и подпомагане на българския бизнес в Р Казахстан на 21.07.2015г.

Двете организации ще осъществяват съвместни действия за подпомагане на българския бизнес за работа в Казахстан и в подкрепа на увеличаването на търговския обмен между двете страни.

 Госпожа Петкова Председател “Българо-Казахстанска Търговска Камара“ съобщи, че с подписването на този меморандум се поставя едно ново начало за бъдещето на българските фирми, които са членове на БКТК и които желаят да се развиват в Р Казахстан. Те ще получат подкрепата на БКТК и подкрепата на ИАНМСП. Госпожа Мариета Захариева изпълнителен директор на ИАНМСП изказа своята подкрепа за това ново начинание и съвместно сътрудничество с вяра за развитие на едни добри бизнес – отношения в Р Казахстан, тя подчерта че БКТК и ИАНСП ще работят усилено за стъпването на български компании на казахстанския пазар. Госпожа Даниела Везиева заместник- министър на икономиката на Република България отправи много топли думи и подкрепи дейността на БКТК с вяра за едно светло бъдеще. „Има огромен потенциал за износ на български стоки и услуги към Казахстан“, отбеляза зам.-министърът на икономиката. Тя допълни, че бизнесът трябва да погледне към този голям пазар.

На събитието присъстваха повече от 100 представители на различни български компании, които имат интерес за развитие в Републиката. Казахстан се явява все по-популярна и интересна дестинация с голям потенциал за развитие на търговско-икономически отношения, не само поради географската си близост, а и поради близостта на двата народа.

След приключване на официалната част последва коктейл, на който беше отпразнувано подписването на меморандума. Всички гости на събитието можеха да се насладят на чаша българско вино и да обменят своя опит в различните браншове.

Събитието се проведе в ‘’The Residence Exclusive Club“

 

R1__8389  R1__8419

 

R1__8422   R1__8490

 

R1__8564  R1__8865

 

 

R1__8977   R1__9026

R1__9042   R1__9029

R1__9041