Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

По време на търговската мисията в гр. Алмати Председателя на УС на БКТК Иван Дудин в Република Казахстан ще представи камарата и ще отправи приветствени слова към компаниите, които ще присъстват на събитието. Те ще имат възможност да проведат индивидуални работни срещи с Представители на Камарата и да обсъдят възможностите за развитие в Републиката.

Мисиите са по проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Очаква се на форума да има представители и на Казахстанската строителна асоциация.