Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

гр. София

Главен секретар:
Олга Искренова

моб. +359 893 311 099
е-мйл: olga.iskrenova@bkcc.eu
Info@bkcc.eu

www.bkcc.eu