Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Проекта “Хоргос“  за първи път е получил своята практическа реализация по време на официалната визита на Нурсултан Абишаевич Назарбаев през 2002 г. Като резултат от това посещение е сключването на международно съглашение за създаването и регулирането на дейността на Международния център за гранично сътрудничество “Хоргос“.

Принципът който е заложен в създаването на “Центъра“ представлява свободното предвижване в рамките на неговите граници на граждани на Казахстан и Китай, а също така и на граждани от трети страни, които се намират на официално посещение.

Създаването на “Центъра“предвижда безвизови посещения, а също така запознаване с промишлената продукция на Казахстан, Китай и СНГ, подписване на договори и провеждане на срещи.

С цел развитие на международно сътрудничество в сферата на търговията и предприемателството на територията на “Центъра“ ще се проведе изложение от 15 юли до 5 август 2015 г. на територията на китайската част. Главната цел на изложението е да запознае потребителите отблизо с културата на Китай, Казахстан, Руския, Беларус и други страни. Изложението ще укрепи взаимоотношенията между страните участници, а също така ще подпомогне малкия и среден бизнес.