Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

На 31 март 2015 г. се проведе официална среща на всички работни групи на БКТК със специалното участие на посланика на Република Казахстан.

Снимка от 31