Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

На пресконференция  в Службата на централните комуникации с присъствието на Президента на Р Казахстан и директора на Департамента по Добив, Министерството по инвестиции и Развитие на Р Казахстан Тимур Токтабаев, даде изявление относно новите въведенията в законодателството относно добива в страната.

Както вече е известно от януари 2015 година в действие е закона за добива.

Направените поправки са насочени към премахване на пречките в работата на компаниите, към усъвършенстването на отраслите на правовата основа, подобряване на инвестиционния климат и привличане на преки чуждестранни инвестиции.

Основните изменения в Закона предполагат  по-лека процедура за предоставяне на права в добива, съгласно опита на Австралия, като се използват “търгове“ в качеството на нов начин за избор на печеливш в конкурса.

Новите изменения също така ще позволят да се съкратят до 60 % от задължителните експертизи и да се подредят отношенията на държавните органи с компаниите, които затягат изискванията по договорите.

Новите компании ще бъдат освободени от задължението да одобряват изменението на обемите на добив в пределите на 20% от проектните показатели.

Тимур Токтабаев съобщи, че следващият етап от реформите в законодателството ще стане разработването на Кодекса относно добива в Р Казахстан. Посредством този документ ще бъдат дадени големи гаранции за инвеститорите, пълен преход на австралийския метод за правно регулиране – предоставяне на право за добив в рамките на 15 минути в онлайн режим. На Частните компании ще бъде предоставен пълен достъп към  информация за геологията. Също така започва и внедряване на международни стандарти относно преброяването на запасите на JORC и създаването на фондовия пазар на юниорски компании в сферата на добива.