Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Съвременното казахско наименование на Новата година – Науръз е дошло от персийския език: нау – нов, руз – ден. На празничната маса роднините са искали и получавали прошка, разменяли са си подаръци и са си пожелавали различни блага. След дългата зима с идването на пролетта се отбелязва празникът на зараждането на живота. Главното блюдо на празника – науръз коже, включващо 7 задължителни елемента, олицетворяващи 7 основи на живота – вода, месо, сол, масло, брашно ( ориз, жито, царевица ) и мляко, символизиращи щастие, късмет, мъдрост, здраве, богатство, бързо израстване, закрила на небето.
Всеки трябва да отиде в седем къщи и да посрещне вкъщи седем гости. Различни традиции и ритуали учат хората да уважават националната култура и способстват за сближаването и взаимното разбирателство между тях.