Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Предстои на 21 юли
2015 г. да се подпише меморандум за сътрудничество
между Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
и Българо-казахстанската търговска камара
за подпомагане на експорта на българския
бизнес към Казахстан. Отделно се преговаря
световният конгрес за дигитални технологии
Webit, който е български продукт, да започне
да има свое издание и в казахстанската
страна, обясни Петкова. Събитието се планира
да се проведе през май 2016 г.