Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

В началото на ноември 2015 г. предстои официално откриване на представителство на “Българо-Казахстанска Търговска Камара“ в Република Казахстан. Официално представителството в гр. Астана ще открие Председателя на Народното събрание – госпожа Цецка Цачева. На откриването ще присъстват много видни гости, както от Република България, така и от Република Казахстан.

Очаквайте допълнителна информация скоро…..