Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

‘’Българо-казахстанска търговска камара’’  (www.bkcc.eu) е водеща  не правителствена организация, представляваща български и международни компании и не правителствени организации  опериращи в Република България и Република  Казахстан.