Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Андрияна Петкова – Председател на БКТК в България

Иван Дудин – Председател на БКТК в Казахстан

Проф. д-р Георги Димитров – Заместник Председател на Управителния съвет на БКТК

адв. Борислав Миланов – Заместник Председател на Управителния съвет на БКТК