Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Огромен брой български фирми отиват на търговски мисии в гр. Алмати, Казахстан от 1 до 6 септември 2015 г. Делегацията е съставена от 24 компании и е водена от зам.-директора на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Никола Стоянов. Фирмите са от секторите строителство, строителни материали, производство на мебели и интериорен дизайн. В рамките на търговските мисии ще бъде организиран Българо-казахстански бизнес форум с провеждане на b2b срещи. Форумът ще се проведе на 03 септември от 9:00 в хотел „Казахстан“, гр. Алмати. Събитието се организира от ИАНМСП, СТИВ Астана, Посолството на България в Казахстан и от Въшнотърговската палата на Казахстан (дъщерна организация на Националната палата на предприемачите на Казахстан). Мисиите са по проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Очаква се на форума да има представители и на Казахстанската строителна асоциация. На 4 септември ще се проведе среща с Казахстанската асоциация на хотелиерите и ресторантите.  

Освен това в програмата е предвидено и посещение на международната специализирана изложбата KazBuild 2015, както и колективно посещение на хипермаркет – комплекс Армада, в рамките на което посещение българските-фирми участници ще имат възможност да осъществят полево маркетингово проучване на цените на мебели и строителни материали в Казахстан.
Международната специализирана изложба KAZBUILD 2014 е най-големият специализиран бизнес форум в региона на Централна Азия за секторите строителство и строителни материали.  По официални данни на предишното издание на изложбата, в нея участие са взели над 360 изложителя от над 27 страни, а изложбата е била посетена от над 15 000 души. Очакванията за тази година са дори още по-големи.