Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Развитието на инфраструктурата на страната е една от главните цели за преодоляване на финансовите трудности, за които бе говорил по-рано на съвещание  Главата на Републиката. “ Мащабно строителство ще създаде условия за активност сред населението на страната, – говори уверено заместник на отдела по икономически изследвания КИСИ – Бела Сърлъбаева. Сега нашата страна притежава много добра възможност за развитието на собствена инфраструктура. На първо място в транспортния сектор.“ По мнението на експерта, работата в това направление ще подпомогне за увеличаване на работните места не само в строителния и транспортния сектор, но и в много други. Ще се увеличат държавните поръчки за компаниите, следователно и доходите на населението, също така и постъпления в държавния бюджет от данъци. Също така от географска гледна точка много части на страната ще преодолеят своята изолация.

6ff3bef9c6f0294a359089f5035862e3_L