Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Южнокорейската Doosan Heavy Industries & Construction компания сключи сделка  за строителство на топлоелектрическа централа (ТЭС) в Казахстан. Стойността на договора съставлява 340 млрд. вон ($308 млн.).«Съгласно условията на сделката с казахстанската компания Karabatan Utility Solutions, специалисти ще построят  работеща на каменни въглища ТЕС с мощност 310 мегавата“, – отбеляза официалния представител на южнокорейската фирма. Топлоелектрическата централа ще се построи в района на Атърау на северното крайбрежие на Каспийско море. Срок за окончание на строителните работи е февруари 2018 година. В момента южнокорейския бизнес взима участие в Казахстан и в реализацията на множество големи проекти, общата сума за които съставлява $8 млрд.

59569ed407b2eff4e84efc4585b4e017_M