Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Още в зората на независимостта президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев определи основния принцип на развитието на страната: “Първо икономиката, а после политиката”. Това означава, че демократична правова държава следва да се изгражда, като се акцентира върху развитието на пазарна икономика. Времето показа, че този принцип е бил правилен. Днешният напредък на Казахстан наистина впечатлява, особено в сравнение с други страни от постсъветското пространство, които като Казахстан преживяха тежка криза в началото на 90-те години. Благодарение на умелата политика за привличане на инвестиции и балансираната вътрешна политика републиката успя да избегне избухването на политически и етнически конфликти на своята територия и да създаде динамична икономика с БВП, достигащ до 7 000 долара на глава от населението. Големите икономически предимства в сравнение с останалите централноазиатски държави дават основание на експертите да разглеждат Казахстан като “икономическия локомотив” на цяла Централна Азия.

Страната разполага с богати залежи от полезни изкопаеми, обширни селскостопански земи, квалифицирани кадри, значителен промишлен потенциал.
Още в началния етап от самостоятелното развитие на страната бе направен изводът, че Казахстан едва ли ще се превърне в независима, суверенна и процъфтяваща държава, осигуряваща добруване на гражданите си, ако не си създаде стабилна икономическа основа. Тъкмо поради това създаването на стабилна, съвременна икономическа основа за развитие на Казахстан винаги е било и си остава сред основните приоритети на страната.

Казахстан пое към модернизация на икономиката си и целенасочени действия да се нареди сред 50-те най-конкурентоспособни страни в света.