Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

2015052011575984947_01-5_748796a4

По време на президентските избори в Казахстан Нурсултан Назарбаев обяви като своя предизборна платформа план за реализация на петте реформи „100 крачки”.

„100 крачки” включват пет основни реформи: в областта на формиране на съвременна държавна администрация, осигуряване на върховенството на закона, реформа в областта на индустриализацията и икономическия ръст, реформа „Нация на бъдещето”, реформа по създаване на транспарентна подотчетна държава.

В рамките на първата реформа – формиране на съвременна държавна администрация – се предлага държавните служители да започват работа от най-ниското стъпало. Новопристигналите няма да могат веднага да заемат високи постове, а ще трябва да преминават всички степени на кариерната стълбица към по-високи длъжности. На държавните служители ще се предоставят служебни жилища, но без право да ги закупуват.

Новите реформи ще засегнат и съдебната система. Предлага се да се засили подотчетността на съдиите, да се извършва аудио-видеозаснемане на всички съдебни процеси.

В град Астана се предлага да се създаде Международен арбитражен център по примера на опита на Дубай.

В областта на засилване на индустриализацията и икономическия ръст се предлага да се оптимизират данъчните и митнически политики и процедури, в това число намаляване на митническите такси по Единната митническа тарифа, преминаване на митнически процедури на „едно гише”, въвеждане на електронно деклариране и намаляване на количеството документи за износ и внос и времето на тяхната обработка.

За оптимизиране на данъчната система се предлага да се създаде мрежа от центрове за прием и обработка на данъчните декларации. Тези центрове ще получат достъп към единния архив на електронните документи на данъкоплатците.

Новата реформа предлага да се привлекат не по-малко от 10 транснационални корпорации в прерабатващия сектор на Казахстан с цел производство на стоки за износ, което ще помогне на страната да излезе на световните пазари.

В приоритетните сектори на икономиката ще се създават съвместни предприятия с международни стратегически партньори. По примера на САЩ, Канада, Австралия ще се създаде благоприятен миграционен режим, с цел привличане на висококвалифицирани специалисти от чужбина.

Ще стартира проект по създаване на мултимодален транспортен коридор „Евразийски трансконтинентален коридор”, който ще даде възможност за транзит на стоки от Азия за Европа. Транспортният коридор ще преминава: първо направление – през територията на Казахстан, Руската Федерация и по-нататък за Европа. Второ направление – територията на Казахстан от Хоргос до пристанище Актау, по-нататък по Каспийско море за Азербайджан, а след това през Грузия.  В проекта ще участва и Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции, създадена в края на 2014 г.

Планира се да се създаде международен финансов център „Астана” (AIFC) на основата на инфраструктурата на ASTANA EXPO-2017. Центърът ще има особен статут и ще стане финансов хъб за страните от ОНД и целия регион на Западна и Централна Азия. На територията на финансовия център ще се използва английски език, като дори и самостоятелните нормативни актове на Центъра ще се изготвят на него.

В областта на образованието се планира финансиране на средните училища в зависимост от броя ученици, а по-успешните училища ще се поощряват. Частните вузове ще се преобразуват в организации с нестопанска цел, в съответствие с международната практика.

В сферата на здравеопазването се предлага държавните медицински учреждения да се приватизират, а гарантирания обем безплатна медицинска помощ ще се предоставя и от недържавните организации.

Много усилия са насочени и по посока укрепването на казахстанската идентичност и създаването на цялостна гражданска общност. Това ще бъде обвързано с Концепцията за развитие на туристическия отрасъл на Казахстан до 2020 година, като ще се създават регионални културно-туристически клъстери „Астана-сърцето на Евразия”,  „Алматъ – културната зона на Казахстан”, „Единството на природата и номадската култура”, „Перлата на Алтай” и „Каспийски врата”.

Сред планираните дейности е и разработването на интернет-портал „Енциклопедията на Казахстан”. Той ще предлага 3D-видео обиколки на Казахстан, информация за историята и културата на страната, интересните събития и за живота на обикновените казахстанци. Порталът ще стане „визитна картичка” на страната, национален пътеводител и платформа за виртуално общуване.

Оценка на дейността на държавните органи ще се извършва всяка година. Предлага се да се въведат ежегодни публични изказвания на ръководителите на държавните органи, в които те ще разказват за дейността си през годината. Освен това, в интернет ще се качват статистически данни на основните държавни органи.

 http://fakti.bg/