Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Название на проявата: 16th  International exhibition for fashion, leather, shoes and bags
Описание: Международна търговска изложба за мода, кожа, обувки и чанти
Място на провеждане: Алмати,  Казахстан
Период на провеждане:  14 – 16  септември 2015 г.
Интернет сайт: www.fashionexpo.kz

2490_pages