Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

ertys forym

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 7 октомври в град Павлодар ще се проведе поредният Международен инвестиционен форум “Ертис Инвест – 2015“. По време на форума ще се представят инвестиционните възможности на Павлодарска област и ще се организира изложба на инвестиционните проекти на региона.

В рамките на форума ще се проведат панелни сесии по следните теми:

транспортно-логистична система, индустриално-иновационно развитие, развитие на малкия и среден бизнес, развитие на агропромишления комплекс.

По-подробна информация може да се види на сайта на Форума www.investinpavlodar.kz, тук може да се извърши онлайн регистрация за участие във форума.

Молим заинтересованите компании да съобщят на info@bkcc.eu