Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

kazenergy

На 14 януари 2019 г Асоциация Kazenergy участва в Световната енергийна среща, която се проведе в гр. Абу Даби.

На събитието взе участие и Министерството на енергетиката на Република Казахстан.

По време на събитието, с подкрепата на Международната агенция за възобновяема енергийни източници (IRENA) заедно с ПРООН в Казахстан се проведе сесия на тема „Развитие на сектора на Възобновяемата енергийни източници (ВЕИ) в Казахстан”.

Основната цел на мероприятието беше да се повиши интереса на инвеститорите за разработване и реализиране на бизнес проекти в сектора на ВЕИ в Казахстан.

Сесията се проведе с участието на Вице-министъра на енергетиката на Република Казахстан С. Есимханов, изпълнителен директор на IRENA г-н Гурбуз Гонула, които направиха приветствено слово и очертаха значението на развитието на ВЕИ при условията на глобална нестабилност в енергийния сектор.

Освен това, бяха представени презентации и доклади от ръководителите на отдели и организации по въпросите на ВЕИ, от такива като – ЕБВР, ПРООН, РФЦ, Асоциация за слънчева енергия (SPAQ), Shell и други. От своя страна говорители разказаха за ситуацията с развитието на ВЕИ в Казахстан и предприетите от държавата мерки за привличане на потенциални инвеститори и партньори за развитието на този енергиен сектор.

По време на събитието бе сформиран качествен експертен диалог относно методите за реализиране на огромния потенциал на Казахстан в областта на ВЕИ, чрез идентифициране на ключовите бариери, които блокират инвестициите в частния сектор, и създаването на добре функционираща и стабилна система за подкрепа и стимулиране на развитието на ВЕИ.

Чрез открит обмен на мнения участниците идентифицираха ключови проблеми, които пречат на инвестициите, и предложиха редица ефективни начини за тяхното решаване.

По време на тази сесия беше подписано споразумение за заем между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и «ЮКСЕЦ-50» ООД (финансирано от Risen Energy); за финансиране на проекта за слънчева енергия Чулаккурган. ЕБВР ще отпусне до 17 милиарда тенге (около 45 милиона щ. долара), и допълнително около 10 милиона щ. долара ще бъдат отпуснати от Зеления фонд за климата.

Освен това, в рамките на ключови събития, проведени на World Energy Summit, беше подписан Меморандум за сътрудничество между «Международния център за зелени технологии и инвестиционни проекти» и Международната агенция за ВЕИ (IRENA).

В процес на подготовка за Казахстанската енергийна седмица и IIX Евразийския форум Kazenergy, който ще се проведе в Астана през септември 2019 г., участниците обсъдиха възможностите за сътрудничество и провеждането на съвместни тематични сесии.

Обобщавайки, участниците на събитието стигнаха до общото мнение, че такива делови мероприятия с участието на представители на правителствени институции и бизнеса са ефективен инструмент за насърчаване и развитие на сектора на ВЕИ в Казахстан.

На събитието присъстваха повече от 20 чуждестранни компании, които се интересуват от инвестиции в Казахстан.

 

Снимка от Facebook страницата на KAZENERGY