Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

astanaClub

На 12-13 ноември се проведе четвъртото заседание на „Астана Клуб“, чиято основна тема бе „На път към Великата Евразия: как да изградим общо бъдеще?“. Темата се дължи на глобалните процеси в света и в региона на Евразия, които свързани с нарастващия изолационизъм, търговските и санкционни войни, новите заплахи за глобалната сигурност.

Около 50 души от 30 страни по света – Австрия, Афганистан, Белгия, Великобритания, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Китай, Киргизстан, Норвегия, Русия, САЩ, Хърватия, Швеция и Япония и т.н., взеха участие в работата на «Астана клуб». Сред които бяха международни политици и лауреати на Нобелова награда, бивши и настоящи държавни глави, ръководители на външнополитически ведомства и водещи мозъчни тръстове.

В «Астана Клуб» бяха обсъдени различни сценарии за бъдещето на Голяма Евразия, перспективи за развитие на инициативата „Един пояс, един път“, на Евразийския икономически съюз, както и модерните процеси на трансформация в Централна Азия.

В речта си пред участниците президентът на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев посочи заплахата от спад в световната икономика в резултат на търговските войни и се фокусира върху проблема на икономическите санкции, наложени едностранно. За да разреши спорни въпроси в световната търговия, Глава на Казахстан призова страните да седнат на масата за преговори под егидата на СТО в многостранен формат. Той също така обърна внимание на необходимостта от разработване на глобалната стратегия за взаимодействие в развитието на информационното пространство. В заключение, Нурсултан Назарбаев подчерта, че е важно да се консолидират усилията за спасяване на планетата за бъдещите поколения.

На срещата на «Астана Клуба» бе представен „Рейтинг на глобалния риск за Евразия през 2019 г.“, който ще окаже влияние върху действителната оценка на геополитическите и геоикономическите процеси в Евразия и в света като цяло. Повече от 1000 експерти от 60 страни участваха в съставянето му. 30 реномирани експерти, чието мнение се взема предвид от държавните лидери, международните институции и основните медии, предоставиха своето становище относно оценката на рискове.

Справка „Астана Клуб“  е международна дискусионна платформа, създадена от Фондацията на първия президент на Република Казахстан в партньорство с водещи изследователски институти – Китайската академия за съвременни международни отношения, Германският съвет по външна политика, Руският съвет по международни отношения и Фондация „Карнеги“ за международен мир.