Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

Икономически сектори

БКТК е неправителствена организация като нейните цели са да подкрепя двустраните бизнес взаимоотношения и инвестиционият процес в следните икономически сектори:
 Енергетика
 Фармацевтика
 IT бранш и бизнес с Hi Tech technology
 Строителство и архитектура/ дограми и фасади, строителни материали/
 Недвижими имоти
 Туризъм
 Хранително вкусова промишленост/Животновъдство/Винопроизводство
 Научен обмен /Обмен на студенти
 Култура
Транспорт и логистика

Външна политика/Интегриране на Балканския бизнес в инвестиционния процес в Казахстан
Ръководството на БКТК работи активно за изграждането на работни групи между двете страни в горе упоменатите сектори, както и за изграждането на работни комисии с председатели –професионалисти в отделните сектори, избрани от членовете на камарата.