Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

mfca

В столицата на Казахстан стартира първият в Централна Азия Международен Финансов център „Астана“. Президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев подписа указ за създаването на финансов център още през 2015 г.

Международният финансов център Астана (AIFC) е финансов хаб за страните от Централна Азия, републиките на Закавказието, ЕАИС, страните от Близкия изток, територията на Западен Китай, Монголия и европейските държави. Финансов Център се намира на територията на „ЕКСПО – 2017“, използва модерна инфраструктура и съвременни технологии. Основните дейности на МФЦА са развитието на капиталовия пазар, управлението на активите, управление на благосъстоянието на частни лица, ислямското финансиране, новите финансови технологии.

Финансовия Център се основава на принципите на английското право, преференциално данъчно третиране и независим финансов съд. МФЦА установи благоприятен данъчен режим – нулев данък при корпоративно и индивидуално облагане, а също върху печалба от реализация на ценни книжа, дивиденти и възнаграждения по прехвърлени ценни книжа в течение на почти 50 години – до края на 2065 година.

Важна част от центъра е борсата, чиито акционери са Шанхайската фондова борса и американска NASDAQ. Китайските специалисти, като основни акционери, ще подпомагат за стратегическото и бизнес планирането, технологичния консалтинг, разработване на стратегия за разширяване на пазара. А NASDAQ ще помогне за разработването на технологии за лесен достъп на инвеститорите до финансовите инструменти, използвайки тяхната система Nasdaq Matching Engine.

Международният център вече сътрудничи с големи финансови институции, като Световната банка, МВФ, ЕБВР, ADB, Азиатската инвестиционна банка за инфраструктура, новата Банка за развитие на страните от ШОС.

Друга особеност на финансовите услуги на Центъра е насърчаването развитието на пазара на ислямското финансиране. Вече въз основа на МФЦА, заедно с Азиатската банка за развитие и Ислямската банка за развитие, беше създадена необходимата правна и регулаторна среда. В бъдеще, център ще поеме функциите на регионален хаб за ислямското финансиране.

Досега на борсата са се регистрирали  55 участници, казахстанските власти заявиха за перспективата за участие в центъра на повече от 500 компании до 2020 г. Сред вече регистрираните са Казахстанските брокери „Цесна капитал“, SkyBridge, Centras Securities и китайския CICC. Също така, са се регистрирали такива компании, като Wex – най-голямата борсова платформа за крипто-борси, Paycent, която разработва платежни инструменти, и Fusion, ангажирана с преводи чрез баркодове.

Същевременно, географското и правното си предимство МФЦА подкрепя от опростен паричен, визов и трудов режим и транспортна достъпност. Днес Астана е пряко свързана с повечето глобални финансови центрове: Франкфурт, Майнц, Лондон, Париж, Сеул, Банкок, Пекин, Истанбул, Ню Делхи и Дубай.  А до 2025 г. Астана ще открие директни линии за 50 глобални финансови центъра – Ню Йорк, Шанхай, Хонконг, Сингапур, Токио, Амстердам, Цюрих и т.н.. За последните  години Казахстан промени визовия режим спрямо гражданите на повече 40 държави, които са освободени от получаване на визи за пребиваване в Казахстан.

В рамките на МФЦА работи Fintech Regulatory Sandbox- специален регулаторен режим, който позволява да се тестват различни иновационни решения, услуги, бизнес-модели и механизми за изпълнение на проекти в реални условия и с реални потребители в областта на финансовите технологии.

Сред първите големи играчи, които ще пуснат своите акции на борсата, се очакват национални компании от Казахстан. Първата значима стъпка в развитието на МФЦА ще бъде публичното предлагане на борсата на Центъра на акциите на най-големите национални компании в страната: «Ейр Астана», «Казатомпром» (на 14 ноември се проведе търговия с обикновени акции, както и търговия с депозитарни разписки на Казатомпром), «Казахтелеком», до края на 2020 г. ще бъдат пуснати акции «Казахстан темир жолы», «КазМунайГаз», «Самрук Енерго», «КазПочта», «Таукен Самрук», «Казах Ейр».