Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

ДОГОВОРНО-ПРАВНА ОСНОВА

  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за икономическо сътрудничество, в сила от 13 септември 2012 г.
  • Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за безвизови пътувания на граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти, в сила от 14.05.2010г
  • Договор между правителствата на Р България и Р Казахстан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. На 24 юли 2006 г. в София бе подписан Протокол за изменение и допълнение. В сила от 21.05.2007 г.
  • Договор между правителствата на Р България и Р Казахстан за сътрудничество в областта на туризма, в сила от 23.07. 2000 г.
  • Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за международни автомобилни превози на пътници и товари, в сила от 19.08.1999 г.;
  • Спогодба между Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на Р България и Министерството на селското стопанство на Р Казахстан за сътрудничество в областта на селското стопанство, подписана на 15.09.1999 г. в София;
  • Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 15.09.1999 г. в София. Спрян поради работата по хоризонталното споразумение с ЕС;
  • Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, в сила от 24.07.1998 г.;
  • Протокол между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Комитета по енергетика на Р България и Министерството на енергетиката, индустрията и търговията и Агенцията за стратегическо планиране и реформа на Р Казахстан за намерения за сътрудничество в областта на нефта и природния газ, подписан на 13.03.1998 г. в София;
  • Меморандум между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Р България и Министерство на енергетиката, индустрията и търговията на Р Казахстан за сътрудничество в областта на строителството, подписана на 13.03.1998 г. в София;