Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

exhibition_kz_01

В средата на май месец тази година в Националния музей на Република Казахстан в град Астана бе открита изложба „Българското културно наследство в историята на Европа. Светлината на буквите“, организирана от Посолството на Република България в Република Казахстан заедно с Националния музей на Република Казахстан. Изложбата беше на разположение на гражданите и гостите на столицата до 17 юни.

На откриването присъстваха над 120 представители на дипломатическия корпус, на държавната и изпълнителна власт, дейци на културата, науката и образованието, на неправителствени организации, представители на българската общност. Кулминацията на откриването бе  изпълнение на традиционни български народни песни на детската вокална група „Цветанка“ при Българското етнокултурно обединение в Астана „Злата“ с ръководител Олга Дъмова.

Изложбата беше посветена на Българското председателство на Съвета на ЕС и на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Експозицията състоеше от четири тематични части: „Градовете на България“, „Св. Климент Охридски“, „Светлината на буквите“ и фотоизложбата на Ладислав Цветков „Пъстра България“.  Посетителите получиха възможност да открият неповторимата атмосфера на хилядолетна България и да се докоснат до нейния богат културен и духовен живот.

Снимки са от сайта на Министерството на Външните Работи на Република България.