Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

industry

На 11 декември в рамките на Деня на индустриализацията се проведе национален телемост „Вторият петгодишен план за индустриализация. Произведено в Казахстан“ с участието на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Националния телемост в рамките на деня на индустриализацията – е традиционно обобщение на много работа за диверсификация на икономиката, подобряване на благосъстоянието на гражданите, актуализиране на човешкия потенциал, почитане на казахстанците, които са допринесли в голяма степен за модернизацията на Републиката.

В хода на телеконферентната връзка, стартираха онлайн 28 нови предприятия, производствени линии и инфраструктурни проекти в рамките на програмата за индустриално-иновативното развитие. 7 000 работници са били в пряка връзка с Астана.

Ще отбележим някой от тях.

Стартът беше даден на екипите на двама големи гиганта от минния и топилен комплекс – ДОО „Бакырчикско миннодобивно предприятие“ и заводът на компания «Sary-Arka Copper Processing» за производство на катодна мед в Карагандинска област, за пълното лансиране на предприятията и навлизането в производствен капацитет.

В областта на „алтернативната енергия“ ДОО «Samruk Kazyna – United Green» е въвело в експлоатация съвместен казахски-британския проект – слънчевата електроцентрала «Бурное»  с мощност от 100 МВт в Жамбылска област на Казахстан. Също така Държавният глава на РК стартира стартирането на първия етап от вятърната електроцентрала (43,6 МВт) на ДОО „СП „KТ Редка метална компания“ в Тупкараганския район на Мангистауска област.

В селскостопанския сектор по време на телемоста в ДОО «Карат» (Атърауска област) бе пусната в експлоатация автоматизирана мелница, оборудвана със съвременно оборудване, първият етап на един от най-големите проекти в селскостопанския сектор през последните години – Макинска птицеферма (Акмолинска област) с капацитет 50 000 тона месо годишно, както и месопреработвателен комплекс в град Аркалък от ДОО „Торгай Ет“.

Държавният глава Нурсултан Назарбаев стартира изпълнението на 1-вия етап на газопровода „Саръ-арка“ по маршрута „Къзълорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-Астана“ с дължина 1061 км и производствен капацитет от 2,2 милиарда кубически метра газ годишно.

Като част от цифровизацията на страната, в гр. Екибастуз стартира най-големият център за данни в Централна Азия, в гр.Костананай – най-дигиталният мелничен комплекс в Републиката на ДОО «Бест Костанай». Завод за производство на модеми, комутатори и автоматични цифрови телефонни централи на ДОО «DigitalSystemServis» е създаден в гр.Астана. В гр. Алмати ДОО «Kaz Tech Innovations» стартира иновативен завод за радиоэлектроника и приборостроение.

През годините на изпълнение на програмата за индустриализация са внедрени 1148 проекта за над 6,6 трилиона. тенге, създадени около 107 хиляди постоянни работни места. Включително, за първия петгодишен период на индустриализация (2010-2014 г.), като част от Картата за индустриализация, бяха въведени 770 проекта на стойност 3 трилиона тенге, създадени 76 хиляди постоянни работни места. От началото на изпълнението на втория петгодишен план (2015-2017 г.) са внедрени 378 проекта в размер на около 3,1 трилиона. Тенге и около 31 хиляди постоянни работни места. През 2018 г. бяха възложени над 100 обекта за около 1,2 трилиона тенге, 13 хиляди души са наети.

В рамките на телемоста се проведе годишната тържествена церемония по връчване на наградите на президента на Република Казахстан „Алтин Сапа“ (Златно качество), републиканската конкурс-изложба „Най-добър продукт на Казахстан“ и конкурса за социална отговорност на бизнеса „Паръз-2018“ (Отговорност-2018).