Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

mine

Въз основа на резултатите от съвместните дейности Министерството на инвестициите и развитието на Република Казахстан, Асоциацията на минните и металургичните предприятия (АГМП), кметствата на регионите и градовете с републиканско значение подписаха меморандуми с търговците на въглища.

Това заяви на заседанието на Правителството на Република Казахстан ръководителят на Министерството на инвестициите и развитието Женис Касимбек. Според него, от 26 ноември в рамките на изпълнението на сключените меморандуми до края на отоплителния сезон, цената на шубарколските въглища се намалява средно с 15-20%, а на каражъринските въглища – с 6%.

На енергийните предприятия са доставени 56.4 млн. тона въглища, което е 103.8% спрямо същия период на миналата година (54.4 млн. тона). За битови нужди и за населението са превозени 12.4 млн. тона въглища, което е 103.3% спрямо същия период на миналата година (12 млн. Тона). През този период са изнесени 27,7 милиона тона въглища., което е 99.5% спрямо същия период на миналата година (27.8 млн. Тона).

По оперативни данни към 20 декември, от началото на годината в страната са добивани 109.2 млн. тона въглища, което е с 5% (5 млн. тона) повече от същия период на 2017 година.

Също така, от началото на подготовката за отоплителния сезон (от 1 май до 20 декември), с железопътен транспорт са превозени 46,8 милиона тона въглища, което е с 1,9 милиона тона повече (с 4,2%) спрямо същия период на 2017 г. Като цяло отоплителният сезон в страната е стабилен.

Снимка от expert.ru