Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

majelist

На 10 декември в Мажилис се проведе Часът на Правителството на тема «За изпълнението на държавната програма „Цифров Казахстан”», председателстван от заместник-председателя на камарата Гюлмира Исимбаева.

Министърът на информацията и комуникацията на Казахстан Даурен Абаев представи доклад пред депутатите. Той отбеляза, че държавната програма “ Цифров Казахстан “ се състои от 5 основни направления, 17 инициативи, в рамките на които се изпълняват 120 събития. За да се осигури висококачественото им изпълнение, във всички централни и местни изпълнителни органи бяха създадени офиси за цифровизация.

По заповед на Президента на РК в пет министерства бяха създадени специални позиции – „Вице-министри на цифровите технологии“. През февруари тази година бе създаден Международният експертен съвет, чиито препоръки са в етап на активно прилагане.

Министърът подчерта, че за да ангажира пазара в орбитата на цифровите трансформации, тази година всяка централна държавна агенция е провела 19 “дни на дигитализация”. В тях взеха участие над 180 местни ИТ компании.

Значимостта на темата на Правителствения час беше предопределена от големия интерес от страна на депутатите.

По-конкретно, бяха повдигнати въпроси за срокове на автоматизация на 42% от неавтоматизираните държавни услуги, включително такива като: получаване на документи и записване на деца в детските градини; получаване на документи за организиране на индивидуално безплатно образование у дома за деца, назначаване от държавата обезщетения за майки с много деца, регистрация на установяване на бащинство и осиновяване.

Парламентаристите изразиха загриженост относно факта дали процесът на цифровизация ще се отрази на пазара на труда в Казахстан, дали ще доведе до масово намаляване на работните места.

Също така, те акцентираха внимание към необходимостта от правилно организиране на работата на Министерствата на образованието и труда и Социалната защита на населението, тъй като целият процес на автоматизация води до появата на нови професии.

Депутатите също се интересуваха от хода на задължителната регистрация на абонатните устройства на потребителите на клетъчни телефони. Както е известно, това правило влиза в сила от 1 януари 2019 година.

Наред с това на срещата бяха зададени въпроси относно планираните мерки за преобразуване на търгове за парцели в електронен формат, перспективите за въвеждане на блокчейн и други нови технологии в работата на електронното правителство.

Както увери Министърът на информацията и комуникацията, че въвеждането на технологиите блокчейн ще позволи да се доведе прозрачност на дейността на държавните агенции до уникално ниво, и работата в тази посока вече е в ход.

Резултатите от обсъждането на тези и други важни въпроси са отразени в препоръките към Правителството, приети от депутатите в края на Правителствения час.

Депутатите на Мажилис като цяло отбелязаха, че работата в областта на цифровизацията на Казахстан е много активна, възникващите проблеми намират своето системно решение, че изпълнението на държавната програма „Цифров Казахстан“ не е дело на едно министерство, а на всички държавни органи.

Снимка от сайта на Мажилис на Парламента на Република Казахстан