Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

energy

Прес-службата на Министерството на енергетиката на Република Казахстан информира, че за да изпълни заповедта на Президента относно формирането на ефективни тарифи за електроенергия, дадени по време на неотдавнашното заседание на Съвета за сигурност, както и в съответствие със Закона „За електроенергийната индустрия“, Министерството на енергетиката работи за определяне на обоснованото ниво на пределните тарифи за електроенергията за групи организации, произвеждащи енергия, в рамките на навлизането на пазара на електрическа мощност от януари 2019 г.

В съответствие с разработения график се провеждат изслушвания, където се разглежда себестойността на производството на електроенергия през 2018 г. за определяне на нивото на пределните тарифи за 2019 г. Пределната тарифа,  от своя страна, е одобрената максимална стойност на продажната тарифа (цена) за електроенергия за групи от организации, произвеждащи енергия.

На изслушвания бяха представени материалите на ДОО „Казахмъс Енерджи“, ДОО „Главна разпределителна електроцентрала Топар“, Шъмкентска ТЕЦ на АД „3-Енергоорталък“, ТЕЦ-2 и ТЕЦ-ПВЦ на АД „Арселор Митал Темиртау“, ДОО „Согринска ТЕЦ“ .

Министерството на енергетиката планира да завърши тази работа преди 20 ноември, а съответната заповед по този въпрос трябва да бъде приета до края на този месец.

Във връзка със Закона «За влизането на изменение и допълнение в законодателни актове по въпросите на енергетиката», приет през 2015 г., от 1 януари 2019 г., заедно с пазара на електрическа енергия, ще има и пазар на електрическа мощност, целящ да осигури инвестиционната привлекателност на сектора за производство на електроенергия. С въвеждането на пазара на мощността съществуващата тарифа за електроенергия ще бъде разделена на два компонента: тарифа за електроенергия и тарифа за мощност.

От 2019 г., когато новото законодателство влезе в сила, почти всички потребители на електроенергия в Казахстан, с изключение на населението (за тях нищо няма да се промени), вече ще плащат за две статии от разходите на станциите поотделно.

Според министерството, нивото на плащане за първата статия ще зависи пряко от това колко потребителят действително е използвал електроенергия, т.е. от показанията на измервателния уред, а за втория – от това, каква е максималната консумация на електрическа мощност на потребителите за една година, която се измерва не в киловат/час (кВт/ч), а в киловат (кВт).

Основната характеристика на това нововъведение е, че втората част от разходите ще бъдат заплащани от потребителите месечно, независимо колко електричество те са използвали в действителност.

Снимка: camonitor.kz