Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

гр. София, 1000
бул.“Цар Освободител“ 12, оф.1

Главен секретар:
Гулмира Бакирова
+359 882 200 028
е-mail: info@bkcc.eu
www.bkcc.eu