Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

mir

В края на 2018 г. Президентът на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев подписа Указ „За мерките за по-нататъшно подобряване на системата за държавно управление на Република Казахстан”. С указ „Министерството на инвестициите и развитието на Република Казахстан“ (МИР РК) е реорганизирано в „Министерството на Индустрията и инфраструктурно развитие“.

Функциите и пълномощия на МИР РК се прехвърлят към:

  • Министерството на националната икономика на Република Казахстан, в областта на формирането на държавна политика за привличане на инвестиции;
  • Министерството на външните работи на Република Казахстан (МВнР на РК), в областта на изпълнение на държавната политика за привличане на инвестиции.
  • МВнР на РК отговаря за координиране на дейностите в областта на насърчаването на износа.

Правителството на Република Казахстан е задължено да осигури:

  • прехвърлянето на Комитет за инвестиции на Министерството на инвестициите и развитието на Република Казахстан към МВнР на РК
  • прехвърлянето на съответния щатен персонал на реорганизирания държавен орган
  • прехвърлянето на правата на собственост и ползване на пакета от акции на «Национална компания Kazakh Invest» към МВнР на РК.

Комитет за инвестиции е напълно прехвърлен към Министерството на външните работи.

Министерството на Индустрията и инфраструктурно развитие оглави екс-ръководителя на МИР РК Женис Касъмбек. Според министъра една от причините за промяната е спадът на пазара на чуждестранни инвестиции.

Външното министерство оглави  Бейбут Атамкулов, който е „единственият дипломат с опит в управлението на региона и министерството на промишлеността“.