Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

primkz

На 29 ноември 2018 г. под председателството на министър-председателя на Казахстан, г-н Бакътжан Сагинтаев, се проведе редовната среща на Съвета за подобряване на инвестиционния климат (СПИК)

В ходе заседания были обсуждены вопросы совершенствования действующих положений экологического законодательства, проработки стратегии управления отходами и развития конкуренции на рынке переработки отходов в Казахстане.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси за подобряване на действащите разпоредби на законодателството в областта на околната среда, разработване на стратегии за управление на отпадъците и развитие на конкуренцията на пазара за рециклиране на отпадъци в Казахстан.

На срещата бяха разгледани и отчетите на министерствата относно предложенията, направени от членовете на СПИК на предишната среща на 1 октомври 2018 г. Въпроси бяха свързани с подобряването на антимонополното законодателство, създаването на равни условия за инвеститорите и осигуряването на конкурентна икономическа среда.

Споделиха  своите възгледи по дневния ред и Председател на Американската търговска камара в Република Казахстан К. Мак, посланик на Великобритания в Казахстан М. Гифорд, Заместник-посланик в Посолството на САЩ Т. Линг, Посланик на Европейския съюз в Казахстан Свен-Олов Карлсон, старши политически анализатор в Дирекцията за опазване на околната среда на ОИСР П. Боркей, генерален директор на Coca-Cola Bottlers Kazakhstan А. Ертин, старши директор, член на борда на Resero Power Т. Браун, генерален директор на Metro Cash & Carry Kazakhstan Д. Горп и др.

След срещата Бакътжан Сагинтаев поръчал на заинтересованите държавни органи да проучат внимателно предложенията на членовете на СПИК за последващо прилагане.

За българските колеги ще бъде интересно, че в момента политиката, определена в Концепцията за прехода на Казахстан към „зелена“ икономика,  в областта на управлението на отпадъците е насочена към въвеждането на разделно събиране на отпадъци и развитие на сектора за рециклиране на отпадъци с произвеждане на  продукти от вторични суровини с привличане на инвестиции. За тази цел Казахстан проучва опита на други държави в въвеждането на най-добрите международни практики в управлението на отпадъците, използвайки високоефективни технологии.

снимка от primeminister.kz