Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

БКТК има за цел да оказва всестранно съдействие за утвърждаване и разширяване на търговско –
икономическото и научно-техническо сътрудничество между стопанските организации на Република България и Република Казахстан. Сътрудничеството на БКТК с организации от трети страни се реализира въз основа на двустранни споразумения.