Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

mfa_gov-kz-01

На 29 ноември 2018 г. Министерството на външните работи на Република Казахстан заедно с Международния финансов център «Астана» представиха презентация, чиято цел беше да запознае и информира чуждестранния дипломатически корпус за дейността на Международния финансов център «Астана».

По време на събитието пред ръководителите на чуждестранни посолства и международни организации, акредитирани в Казахстан, Министър на външните работи на РК Кайрат Абдрахманов и Управителя на МФЦА Кайрат Келимбетов изнесоха реч.

В речта си К. Абдрахманов отбеляза, че от иницииране на създаването на МФЦА от Президента на РК Нурсултан Назарбаев и откриването му са минали само три години. Той информира чуждестранни гости и за мерките на министерството за подпомагане на формирането и развитието на МФЦА, което включва провеждане на информационни-имиджови събития, установяване на взаимодействието на МФЦА с международните финансови организации и много др. За тази цел, през октомври тази година, Министерството на външните работи и МФЦА приеха обща пътна карта, която включва практически стъпки, чието изпълнение включва всички дипломатически мисии на Казахстан в чужбина.

На свой ред К. Келимбетов благодари на Външното министерство за помощта, предоставена по време на създаването на МФЦА, и отбеляза значителната роля на казахските дипломати в развитието на Центъра. Той също така информира участниците на срещата за актуалното състояние на МФЦА, скорошното пускане на акции на «НАК Казатомпром» АД и еврооблигациите на Министерството на финансите на Република Казахстан на борсата на МФЦА, както и за следващите близки планове.

По време на събитието бе представен видеоклип за дейността на МФЦА, бяха организирани консултации на гостите с експертите на Центъра, в които участниците не само научиха за целите и задачите на Центъра, но и получиха консултации, установиха директни работни контакти с присъстващите чуждестранни дипломати.

Провеждането на това събитие е важно от гледна точка на популяризирането на имиджа на МФЦА и засилването на взаимодействието с партньорите в чужбина.

На същия ден в сградата на Astana Hub на чуждестранния дипломатически корпус бе представена и презентация на Международния технологичен парк на IT-стартъп «Astana Hub». Събитието се проведе под ръководството на отговорния секретар на Министерството на информация и комуникацията на Казахстан, Жанат Кожахметов.

Г-н Ж.Кожахметов информира участниците за целите и задачите на технологичния парк, цифровата трансформация на Казахстан и за съществуващите възможности за партньорство с чуждестранни играчи в ИТ-сектора.

Особеността на технопарка е нейната международна отвореност. На територията на Хъба е в сила Английското право, а законът за преференциалния данъчен режим се разработва както за Казахстански, така и за чуждестранните участници ( ДДС и др.). За чуждестранните резиденти на технологичния парк се създават опростени работни и визови режими. Предвижда се, че Международния технологичен парк на IT-стартъп «Astana Hub» да се превърне в основата на развитието на иновационната екосистема на Казахстан.

В допълнение чуждестранни дипломати бяха информирани, че въз основа на «EXPO» следващата година се планира да се създаде ИТ-университет, който ще обучава висококвалифициран персонал за цифровата икономика на страната.

Снимките от интернет страницата на МВР на РК