Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

trash_treatment

От 1 януари 2019 г. е забранено изхвърлянето на запалими отпадъци, пластмасови и полиетиленови отпадъци, живачни лампи и уреди, счупено стъкло, цветни и черни метали с други битови отпадъци.

Министерството на енергетиката, заедно с акиматите (кметства), разработи комплекс от мерките за модерно използване и рециклиране на твърди битови отпадъци (ТБО) с широко участие на малки и средни бизнес, в съответствие с които делът на рециклирането да се увеличи до 40% към 2030 г. и до 50% – 2050 г. година.

В района на гр. Семей ще се появи ново депо за твърди отпадъци

Ново депо за твърди отпадъци ще се появи близо до гр. Семей. Местните власти вече са отделили земя и скоро ще започнат да извършват необходимата инфраструктура. Изграждането на депо е свързано с влизането в сила на изискванията на Екологическия Кодекс на Казахстан.

Във връзка с влизане на закона градските власти се запознаха с работата на 12 предприятия, ангажирани с изхвърлянето на битовите отпадъци. Дейностите на много от тях бяха силно критикувани. Според новите изисквания, отпадъците трябва да се сортират и изхвърлят отделно.

Акимат (кметство) на гр. Семей си поставя задачата да реализира проект за инсталиране на евроконтейнери. Това означава, че ще има друга система за събиране, рециклиране и съхранение на твърди битови отпадъци. Тъй като проектът се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), работата ще се извършва постепенно. През 2020 г. проектът ще бъде стартиран.

Костанайска област възнамерява да въведе навсякъде отделно събиране на боклука

В Костанайска област се разработва Програма за управление на отпадъците. Документът ще бъде разработен за 5 години.

През това време се планира да се въведат навсякъде в региона разделно събиране на отпадъци, да се организира сортирането на твърди битови отпадъци и да се увеличи процентът на депата, отговарящи на екологичните и санитарните стандарти.

В новооткрития комплекс ще се сортират 40 хиляди тона отпадъци годишно. С течение на времето те планират да поставят линия за измиване на полимери и да създадат цех за тяхната обработка.

Програмата за управление на отпадъците трябва радикално да промени ситуацията в региона. Документ, който се разработва, ще бъде проектиран за 5 години. Тя ще предпише какво и кой трябва да направи, за да подобри екологичната ситуация.

Наличието на тази програма ще даде целенасочено движение в една посока. Във всички региони ще бъде въведено отделно събиране, сортиране, привеждане на полигони в съответствие.

За сега разделно събиране на отпадъци се извършва само в големите градове на региона. А от 306 полигона само една трета отговаря на всички екологични и санитарно-епидемиологични стандарти.

В Астана ще бъде открит модерен завод за рециклиране на отпадъци

В Астана планират да инсталират повече от 6 хиляди жълти контейнери. За тази цел в рамките на пилотната програма отпуснато 5 милиона 200 хиляди тенге. Първоначалният етап е въвеждането на разделно събиране на отпадъците в две фракции: “суха” и “мокра”.

Така в жълтите резервоари трябва да се изхвърля отпадъчна хартия, дребно електронно оборудване, употребявани предмети от пластмаса, метал и стъкло. В старите зелени контейнери – така наречения мокри „боклук“ или хранителни отпадъци. Боклук от жълти резервоари се изпращат за рециклиране. Единственият завод за рециклиране на отпадъци в Астана получава над 800 тона твърди отпадъци всеки ден.

Вече е забранено изнасяне в депата  на 12 вида отпадъци. От 2019 г. към тях ще бъдат добавени още три – пластмаса, отпадъчна хартия и стъкло, а през 2021 г. в списъка ще бъдат добавени строителни материали и остатъци от храни. Затова в столицата ще бъде построена друга модерна фабрика. Според плана компанията трябва да осигури 45% от рециклирането на отпадъци от улиците и къщите на столицата.

В Атърау ще бъде открит цех за сортиране на твърди битови отпадъци

В гр. Атърау ще бъде открит цех за сортиране на твърди битови отпадъци. Неговият капацитет ще бъде 100 тона боклук на ден.

Както отбелязва ръководството на „Спецавтобаза” ООД, в момента средствата за закупуване на необходимото оборудване вече са разпределени от инвеститора. Цех трябва да започне работата в началото на второто тримесечие на текущата година.

Предвижда се, че новия цех ще сортира до 100 тона боклук на ден. Благодарение на изпълнението на новия проект ще бъдат наети около 70 души.

В Къзълорда ще бъде построен сортиращ комплекс за рециклиране на опасни отпадъци

В Къзълорда се планира изграждането на комплекс за сортиране на твърди отпадъци с капацитет от 60 хил. тона продукти.

В града работата по преработката на твърди битови отпадъци се извършва в три области: събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци. Бяха разпределени 145 парцела за изграждане на депа за събиране на промишлени и битови отпадъци в населените места на областта.

Ръководството на областния отдел на «Управление на природните ресурси и регулиране на  природоползване» съобщи, че са подготвени строителни проекти за депата в Аралския и  Сърдаринския  райони. Понастоящем се извършва работата и в останалите райони.

До края на годината се планират дейности за изграждане на сортировъчен комплекс за разделно събиране и рециклиране на опасни отпадъци. Изграждането на комплекса е планирано в рамките на държавно-частното партньорство. В момента обявен конкурс за изпълнението на този проект.

Източник: Асоциация «KazWaste»

Снимка: от сайта sputniknews