Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

mid

През 2019 г. Министерството на външните работи влезе в страната с нови задачи.

От тази година дейността на министерството придобива ясно изразен външно икономически профил с акцент върху инвестиционно-експортния блок.

Казахстанската дипломация трябва, на първо място, да привлече инвестиции в страната, и второ, да популяризира продукти с марката Made in Kazakhstan в чужбина.

Министерството на външните работи определи пет основни стъпки за изпълнение на своята мисия.

  1. За цялата мрежа от дипломатически мисии в чужбина ще бъдат определени конкретни цели и ще бъдат одобрени критериите за оценка на изпълнението (KPI) на задграничните институции, което ще стимулира тяхната работа в търговско-икономическото направление.
  2. Ще продължава практиката да се демонстрират възможностите на казахстанските предприятия в чужбина, т.нар. Road shows.

В това ще помагат: Банката за развитие на Казахстан, Фонда за развитие на предприемачеството «Даму» и националната компания «КазахЕкспорт», които предоставят финансови и застрахователни мерки за подкрепа. Също така – Националната камара на предприемачите «Атамекен», която предоставя консултации и подкрепа на мерките за услуги.

  1. Министерството на външните работи, съвместно с Външнотърговската камара, ще оказва подкрепа на родните производители чрез мрежа от търговски мисии на Казахстан в чужбина. В близко бъдеще тя ще бъде значително разширена, особено в страни, където има голям интерес към казахстански продукти и екологично чисти хранителни продукти от казахстанското производство.
  2. Взаимодействие между Министерството на външните работи и „НК Kazakh Invest “ АД за привличане на чуждестранни инвеститори

Съществува система на три нива за привличане на инвестиции – външно, централно, регионално.

На външно ниво: институции на РК в чужбина предоставят пълен спектър от услуги за чуждестранни инвеститори, включително предоставяне на консултации по приоритетни сектори (как да работят и с кого да сътрудничат).

На централно ниво: комисията по инвестиции на Министерството на външните работи на Република Казахстан и «НК Kazakh Invest» АД продължават своята работа. Kazakh Invest е единия преговарящ с инвеститорите от името на правителството на Казахстан.

Регионално ниво: местните власти и регионалните представители на “ НК Kazakh Invest” АД придружават инвеститорите.

  1. Анализ на работата на Посолствата, който ще помогне да се разбере къде да се насочат съвместните усилия.

Властите на страната поставиха задача на Правителството да изгради самодостатъчна икономика, произвеждаща висококачествени стоки, които да станат конкурентоспособни на международните пазари. За целта са необходими нови предприятия с най-новите технологии, за изграждането на които са необходими инвестиции.

През последните години казахстанското Правителство предприе конкретни стъпки за подобряване на инвестиционния си климат, главно за защита на инвестициите.

Президентът на РК Нурсултан Назарбаев се стреми и иска всички държавни ведомства, агенции и компании да работят по решение на инвестиционни задачи. Ето защо естеството на дейността на Външното министерство става по-широко, отколкото чисто дипломатично.

Източник: abctv.kz