Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

На официална церемония бе основана Българо-казахстанска търговска камара (БКТК). На събитието присъстваха министъра на икономиката Божидар Лукарски и посланикът на Казахстан, Темиртай Избастин, бившия президент Петър Стоянов, редица политици и бизнесмени, съобщава вестник „Строител“.

Камарата на строителите в Бългрия /КСБ/ бе представена от председателя на организацията инж. Светослав Глосов, инж. Пламен Пергелов, член на УС на КСБ и председател на Съвета на директорите на в. „Строител“, инж. Любомир Качамаков, член на УС на КСБ и член на СД на в. „Строител”.

„Желая успешна и ползотворна работа по пътя на разширяване на търговските взаимоотношения между България и Казахстан. Връзките между двете страни традиционно се оценят като много добри, но може да се направи още доста в положителна насока. Сигурен съм, че новосъздадената камара ще спомогне за това”, каза Божидар Лукарски.

БКТК е неправителствена организация като нейните цели са да подкрепя двустранните бизнес взаимоотношения и инвестиционният процес в редица икономически сектори, като енергетика, фармацевтика, строителство и архитектура, недвижими имоти, туризъм и култура.

В момента в Казахстан се изпълняват редица големи инфраструктурни проекти, свързани със стратегията „Казахстан – 2050 г.”. „Създават се добри условия за привличане на чуждестранни компании и затова днес предлагаме огромен потенциал за работа пред българските строителни компании, които използват съвременни технологии в своята дейност”, посочи Темиртай Избастин, посланик на Казахстан.f556b00d4872de61e40e1c37c4a5d0ba_big

http://fakti.bg/biznes/138243-osnovaha-balgaro-kazahstanska-targovska-kamara