Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

kzbg

На 15 януари Заместник-министърът на Външните работи на Република Казахстан Василенко Р. се срещна с Извънредния и Пълномощен Посланик на Република България в Република Казахстан г-н Васил Петков

На срещата г-н Василенко подчерта, че България е важен и обещаващ партньор в ЕС и Черноморския регион, а сътрудничеството между страните постигна значителен успех във всички посоки. Разработи се ефективен път на взаимодействие между двете страни чрез международни организации – ООН, ОССЕ, ЕС.

Беше отбелязано, че двустранната търговия между държавите следва да бъде увеличена и механизмите за взаимодействие да се използват ефективно, тъй като има всички предпоставки.

Търговският оборот за 10 месеца на 2018 г. (според статистиката на КЗ) възлиза на $ 165.5 млн. (износ – $ 141.5 млн., внос – $ 24 млн.). Тъй като основните продукти на казахстанския износ са суров петрол (с дял 77.3%) и суров алуминий (18.5%), се договориха да бъде предоставено пълно съдействие за разширяване на структурата на търговията, както и да търси нови ниши в икономическото партньорство.

На срещата с посланика на Република България също така бяха обсъдени планове за текущата година. В светлината на необходимостта от засилване на икономическата дипломация бяха разгледани широк кръг въпроси, включително двустранни посещения.

Беше отбелязано, че Междуправителствената комисия (МК) за икономическо сътрудничество играе важна роля в развитието на икономическото сътрудничество. А поредното Заседанието, което е пето, е насрочено за април месец на текущата година. Съпредседател от Република Казахстан ще бъде Министърът на труда и Социалната закрила на населението Мадина Абилкасимова.

Бяха подчертани и редици актуални области на сътрудничество, които са от ключово значение за двустранните отношения. По-специално, бяха отбелязани следващи обещаващите области: преработвателната и лека промишленост, енергетика, селско стопанство, медицина и туризъм.

Отделно беше засегнато сътрудничеството в рамките на Европейския съюз, междупарламентарното взаимодействие. Има планове за сериозно разширяване на правната рамка (се подготвят на повече от 10 документа на различни нива и мащаб).

Двете страни потвърдиха намеренията за по-нататъшно засилване на сътрудничеството в областта на образованието. Около 100 казахски студенти учат в български университети в София, Варна, Пловдив, Бургас и в Българо-американския университет. От своя страна, представители на българските университети работят в рамките на академичната мобилност в Семипалатинския Казахски иновационен университет. Забележително е, че в Софийския (от март 2015 г.) университет има Център за изучаване на казахски език, история и култура, а в Техническия (от септември 2018 г.) – център за изучаване на казахски език, култура и обмен на научно-техническа информация.

Тази среща показва, че отношенията между Астана и София се характеризират с пълно взаимно разбиране, липсата на нерешени проблеми и съвпадението на позициите в глобалния и регионалния дневен ред.

Източник: FB-страница на Заместник-министърът на Външните работи на РК Василенко Р. Ю.