Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

invest-plan

Пресслужбата на Кабинета на Министрите на Република Казахстан съобщи, че под председателството на Министър-председателя на Република Казахстан Бакътжан Сагинтаев се проведе заседание на Правителствения съвет по въпросите на привличането на инвеститори.

По време на срещата бяха обсъдени въпросите за по-нататъшното подобряване на инвестиционния климат в страната, както и представяне на нови подходи към пакет от законодателни промени, насочени към подобряване на инвестиционното законодателство.

Законопроектът беше изготвен въз основа на резултатите от съвместни дискусии и системен анализ в рамките на Платформи за диалог с инвеститорите. Приемането на предложените подходи ще допринесе за значително подобряване на инвестиционната привлекателност на страната.

За 10 месеца на тази година обемът на привлечените инвестиции в дълготрайни активи възлиза на 8.6 трилиона тенге, което е с 20.8% (или 2.1 трилиона тенге) повече в сравнение със същия период на миналата година. Същевременно делът на чуждестранните инвестиции възлиза на 29.5% (2.5 трилиона тенге).

Тази година са реализирани 29 проекта с участието на чуждестранни инвеститори в размер на $ 3,45 млрд, създавайки на 6 хил. работни места. От които 8 проекта с участието на Транснационални корпорации в размер на 604 млн. долара, при които създадени 1,3 хил. работни места.

Снимка от Twitter на Министър-председателя на РК