Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

pei

През 2019 г. в Казахстан се предвижда въвеждане на 16 обекта за възобновяеми енергийни източника (ВЕИ) с общ капацитет 629 МВт. В резултат в РК ще работят 124 обекта за ВЕИ с общ капацитет от 2353 МВт.

В сектора на възобновяемите енергийни източници през 2018 г. бяха пуснати в експлоатация пет съоръжения за възобновяеми енергийни източници в Мангистауската, Жамбилската, Алматинската и Карагандинската области. Така, сега в страната има 67 съоръжения за ВЕИ с капацитет от 531 МВт.

През 2020 г. броят на съоръженията за ВЕИ се планира да нарасне повече от 2 пъти.

Миналата година бяха проведени първите международни търгове, на които бяха избрани 36 проекта за ВЕИ с общ капацитет от 858 МВт. В търговете участваха 113 фирми от 9 държави. По-специално в търговете участваха компании от България, Китай, Турция, ОАЕ, Холандия, Италия, Казахстан, Руската Федерация, Франция.

Според резултатите търгът бе спечелен от 30 компании, с които ще бъде подписан 15-годишен договор за закупуване на електроенергия.

Трябва да се отбележи, че при търг тарифите за електроенергия за вятърни станции са намалени средно с 12%, а слънчевите тарифи – с 35%. Но това все още е по-скъпо от тарифите на традиционните централи (20 тенге за 1 кВтч – вятър, 22 тенге – слънце, 7,16 тенге – въглищни централи, 9,66 тенге – газови централи).

През 2019 г. Казахстан може да промени условията за търговете на ВЕИ, каза директор на Департамент за възобновяеми енергийни източници на Министерството на енергетиката Айнур Соспанова на конференцията «Възобновяема енергия – перспективна посока за развитие на зелена икономика», която се проведе в началото на декември на миналата година.

Освен това, в рамките на Съвета за подобряване на инвестиционния климат, действащ в правителството, с чуждестранните инвеститори се обмисля възможността за намаляване на допълнителните рискове в тази област. Ето защо, една от основните стъпки през 2019 г. ще бъде работата за подобряване на устойчивостта на „Разчетно-финансов център за подпомагане на ВЕИ“ ООД.

снимка от сайта на „Асоциацията за възобновяема енергия на Казахстан“