Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

На 6 април 2015г. на официална церeмония в «Гранд хотел София» бе открита Българо-Казахстанска Търговска Камара (БКТК).
На събитието присъстваха Петър Стоянов-Президент на Република България /1997-2002/, министъра на икономиката Божидар Лукарски и посланикът на Казахстан-негово превъзходителство Темиртай Избастин, зам.мниистъра на икономиката Любен Петров, редица политици, парламентаристи и бизнесмени.
Официалната част бе открита от г-жа Андрияна Петкова-председател на управителният съвет на БКТК, като тя подчерта, че камарата е неправителствена организация и нейните цели са да подкрепя двустранните бизнес взаимоотношения и инвестиционния процес в следните икономически сектори: енергетика, фармацевтика, информационни технологии, строителство и архитектура, недвижими имоти, транспорт и логистика, туризъм, хранително вкусова промишленост, научен обмен , култура.
В изказването си Президента Петър Стоянов подчерта дългогодишните добри взаимоотношения между двете държави, както и че модернизацията на Казахстан и бързите икономически темпове на развитие са добра предпоставка за увеличаване на търговският обмен.
– Казахстан е богата на природни ресурси, стабилна политически и активно работи за привличане на чуждестранни инвестиции»-каза Петър Стоянов и пожела на камарата да допринесе за задълбочаване на икономическото сътрудничество между българския и казахстанския бизнес.
Министър Локарски акцентира върху традиционните сектори на износ от България към Казахстан и това, че нашата страна има потенциал да увеличи износа си на редица стоки и услуги, като: технологични линии за преработка на плодове и зеленчуци; сглобяеми конструкции; помпи за течности; електрически акумулатори; кари – високоповдигачи; машини и апарати; сметачни и счетоводни машини; осветителни тела; строителни и туристически услуги; медикаменти; препарати за поддържане на косата; препарати за уста; мебели; дърводелски изделия; готови сосове и препарати за сосове; плодови сокове; замразени зеленчукови смеси, консерви и др.
„Желая успешна и ползотворна работа по пътя на разширяване на търговските взаимоотношения между България и Казахстан. Връзките между двете страни традиционно се оценят като приятелски, но може да се направи още доста в положителна насока. Сигурен съм, че новосъздадената камара ще спомогне за това”, каза Божидар Лукарски.
В момента в Казахстан се изпълняват редица големи инфраструктурни проекти, свързани със стратегията „Казахстан – 2050 г.”. Създават се добри условия за привличане на чуждестранни компании и затова днес предлагаме огромен потенциал за работа пред българските компании, които използват съвременни технологии в своята дейност. Желая успех на Българо-Казхстанска Търговска Камара и значително увеличаване на стокообмена между двете държави през следващите години”- посочи Темиртай Избастин, посланик на Р Казахстан в България.
На края на церемонията госпожа Петкова обяви и стартирането на информационния сайт на камара www.bkcc.eu с което официално се даде гласност на дейността на сдружението.  B55P0333 B55P0315 B55P0278 B55P0308

B55P0343 B55P0310

B55P0268 B55P0297