Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

KazahstanEnergyWeek

КАЗАХСТАНСКА ЕНЕРГИЙНА СЕДМИЦА 2019

10-01-2019

Асоциация KAZENERGY през 2019 г. предлага нов проект в енергийния сектор на Казахстан – KAZAKHSTAN ЕНЕРГИЙНА СЕДМИЦА 2019 […]