Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

Президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев, в речта си на сесията на Форума „Азия-Европа” (АСЕМ) в Брюксел, отбеляза, че с оглед на повишена конфликтност и ръста на санкционни и търговски войни сегашната международна икономическа и политическа обстановка може да се сравни с Карибската криза от 1960-те години.

Президентът на РК призова участниците в Срещата на високо равнище на АСЕМ да подтикнат САЩ, Русия, Китай и Европейски съюз да намерят решение за съществуващите разногласия в света.

Фото : akorda.kz