Българо-Казахстанска Търговска Камара

БОЛГАРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

ЕКСПО-2017  ще послужи като допълнителен стимул за икономическо и инфраструктурно развитие за страната и за нейната столица, която през 2017 година ще отбележи 20-ти юбилей. Това ще даде мощен импулс за развитието на малкия и среден бизнес, в сферата на туризма, също така и в сферата на новите технологии.

За организацията на ЕКСПО-2017 на Казахстан е предложена тема “Енергия на бъдещето “. Темата отразява най-актуалните за човечеството проблеми и за най-рационално използване на енергийните ресурси, решение което става стратегическа задача за много страни, а също така и за решаване на въпроса за ‘’ Зелената’’ икономика и екологическо безопасните пътища за развитие.

Казахстан притежава богати източници за добив на енергия, но въпреки това споделя идеята и общи интереси с другите страни. Има голям риск за изтощаване на източниците на енергия, а последствията за тяхното използване може да се окажат пагубни за околните. Именно това диктува желанието на Казахстан да събере международно общество за едно колективно мислене в рамките на световното изложение.

Очаква се, че ЕХРО-2017 под лозунга ‘’ Енергия на Бъдещето’’ ще стане ефективна площадка на световна демонстрация на новите енергийни сектори, и ще привлече водещи световни разработки в сферата на алтернативните източници на енергия, а също така на новите технологии и повишаване на енергоефективността.

Астана ще стане грандиозна концертна площадка, на която ще се представят световни казахстански изпълнители, ще се организират експозиции на световни музеи и галерии. По време не изложението ще се проведат около 3000 развлекателни програми.

1